/library/uploads/images/20190805_162147_79478ban_tay_khi.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Bàn Tay Khỉ là câu chuyện bi thảm trong gia đình nhà White trong câu chuyện này được phép có ba điều ước. Ban đầu họ cảm thấy mình thật may mắn: ‘Chuyện này thật khó tin. Chúng ta sẽ ước cái gì đây?’, sau đó họ quyết định thực hiện một điều ước và chờ đợi nó xảy ra.Ngày hôm sau, điều ước đầu tiên của họ trở thành sự thực, bỗng nhiên, cuộc sống của họ trở nên cực kỳ tồi tệ, giống như một cơn ác mộng…

Comment loading...