/library/uploads/images/20181029_160750_67192cao_thu_can_ve_cua_hoa_khoi.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi - Mr Bodyguard Lâm Dật là một cậu học sinh, nhưng hắn còn có một trọng trách khác, chính là theo bảo vệ hoa khôi của trường, hơn nữa là còn làm việc theo lệnh của cha hoa khôi vì hắn là một cao thủ võ thuật vừa xuống núi! Tuy rằng Lâm Dật không muốn tiếp xúc với cô tiểu thư khó chiều này, nhưng lệnh của cha chú khó cãi, vì thế hắn ngàn dặm xa xôi chuyển trường tới Tùng Sơn, theo cô tiểu thư khó tính làm người hầu. Từ đó, Cao thủ cận vệ của Hoa Khôi trâu bò nhất xuất hiện! Cùng xem vị cao thủ này tán đổ tiểu thư hay quay về núi ẩn cư tiếp.

Comment loading...