/library/uploads/images/20181109_110217_22511cap_doi_khac_tinh.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Phim Cặp Đôi Khắc Tinh Tần Thùy là 1 đại sư ‘đẹp – giỏi – giàu’, nổi tiếng nhờ tài xem số và phong thủy, có thể tiên đoán như thần. Vừa biết được bản thân sắp gặp đại nạn, cần phải cùng người có bát tự phù hợp để giúp mình che chắn tai ương thì anh tìm được Bội Bội, cô gái sinh ra đã mang mệnh xúi quẩy, làm gì hỏng nấy…

Comment loading...