/library/uploads/images/20181101_122456_11066chang_vang_3_nhat_thuc.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Bella chuẩn bị tốt nghiệp và cô sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình: sẽ lựa chọn Edward hay Jacob. Lựa chọn này có thể sẽ gợi lại mối thù hàng trăm năm qua giữa người sói và Ma cà rồng. Đúng lúc này, sự xuất hiện của Ma cà rồng <khát máu< Victoria đã làm câu chuyện rẽ sang hướng khác.

Comment loading...