/library/uploads/images/20181109_103314_47164chien_dich_entebbe.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Phim Chiến Dịch Entebbe Bốn kẻ không tặc chiếm một chiếc máy bay, bắt hành khách làm con tin, và ép chiếc máy bay phải hạ cánh ở Entebbe, Uganda năm 1976, nhằm giải phóng hàng chục người Palestine bị bỏ tù ở Israel.../

Comment loading...