/library/uploads/images/20180921_075113_43486chu_cho_trung_thanh_2.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Chú Chó Trung Thành 2, Red Dog: True Blue 2016
Phim Chú Chó Trung Thành 2: Một câu chuyện về gia đình, tình bạn và phiêu lưu của một cậu vé và một chú chó Red tên là Blue mà sau này trở thành huyền thoại của nước Úc.

Comment loading...