/library/uploads/images/20181108_141033_74982giao_uoc_chet.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Năm 1997, hai cô gái Ib và Boum quyết định cùng nhau tự tử ở Bangkok, nhưng Boum đã không tự tử. Năm 2017, linh hồn thù hằn của Ib trở lại để ám ảnh Boum và cô con gái 15 tuổi.

Comment loading...