/library/uploads/images/20181029_125629_63490hien_vien_kiem_han_chi_van.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Viên Kiếm - Hán Chi Vân Xuan Yuan Sword: Han Cloud (2017) xoay quanh câu chuyện của hai anh em Triều Vân và Mộ Vân. Từ nhỏ, hai người đã thất lạc nhau trong chiến loạn. Sau này lớn lên, Triều Vân cùng Mộ Vân mang trong mình sứ mệnh anh hùng và đợi đến ngày xả thân vì nghĩa.

Comment loading...