/library/uploads/images/20181029_121737_65370khai_phong_ky_dam.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Khai Phong Kỳ Đàm - Kai Feng Qi Tan (2017) vào đầu thời hoàng đế Tống Nhân Tông, Lưu thái hậu buông rèm chấp chính, cô nhi quả mẫu, triều đình rục rịch, biến ảo khôn lường. Kinh đô Khai Phong doãn phủ dưới sự cạnh tranh của các thế lực khắp nơi, cuối cùng được giao cho tân khoa cử Bao Chửng. Các vụ án phức tạp trong kinh thành, các vụ kiện khó khăn đều giao cho Bao Chửng xử lý.

Comment loading...