/library/uploads/images/20190810_104140_83082ky_sinh_trung.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Bộ phim xoay quanh hai gia đình hoàn toàn trái ngược: một bên vô cùng giàu có, còn một bên luôn sống trong cảnh nghèo túng. Họ tình cờ gặp gỡ và quen biết nhau sau một biến cố không ngờ.

Comment loading...