/library/uploads/images/20181127_160204_80780may_hoa_anh_trang.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

<Moonlight Drawn By Clouds< là câu chuyện tình yêu cung đình diễn ra vào cuối thời Joseon và xoay quanh Thái tử Hyomyeong. Bộ phim muốn kể một câu chuyện tình yêu thời thanh xuân không được ghi lại trong lịch sử.

Comment loading...