/library/uploads/images/20180921_093347_97058ngan_hang_khang_chien.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Ngân hàng kháng chiến là một bộ phim truyền hình Hà Lan năm 2018 do Joram Lürsen đạo diễn. Bộ phim dựa trên cuộc đời của chủ ngân hàng Walraven van Hall, người đã tài trợ cho kháng chiến Hà Lan trong Thế chiến thứ hai.

Comment loading...