/library/uploads/images/ngay_suy_tan_doc.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Tai nạn tại một trại huấn luyện hẻo lánh khiến nhóm người sống sót bị chia rẽ một cách tồi tệ và bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc để giữ lấy mạng sống của mình.

Xem phim HD online Ngày Suy Tàn

Comment loading...