/library/uploads/images/20190709_151746_70727ngoi_nha_bi_an.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Lily - một nữ y tá trẻ, chuyển vào một ngôi nhà cũ hẻo lánh để chăm sóc cho một người già là tiểu thuyết gia kinh dị sống ẩn dật. Nhưng có vẻ như người đó không chỉ có một mình...

Comment loading...