/library/uploads/images/20181105_145550_65682nguoi_linh_vo_danh.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Phim Người Lính Vô Danh Tháng 6 năm 1941: Bị mắc kẹt giữa hai chế độ đàn áp, Phần Lan có ít sự lựa chọn nhưng phải đồng minh với Đức Quốc xã chống lại Liên Xô, kẻ thù không đội trời chung...

Comment loading...