/library/uploads/images/20181125_094058_87886nhan_sinh_neu_nhu_lan_dau_gap_go.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Siege in Fog (2018) lấy bối cảnh là thời kỳ Dân quốc, thời điểm quân phiệt hỗn chiến. Dịch gia ở phương Bắc Đại Ngạc bề ngoài nhìn như sóng yên biển lặng, cha hiền con hiếu. Thực chất bên trong, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, ba anh em Dịch gia vì vị trí thừa kế mà tiến hành mọi âm mưu, thủ đoạn. Tam thiếu gia Dịch Liên Khải nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu) đối với Tần Tang, để cưới được Tần Tang, Dịch Liên Khải tốn rất nhiều tâm tư, cuối cùng Tần Tang bị ép buộc gả vào Dịch gia.

Comment loading...