/library/uploads/images/20181101_103636_93220phi_vu_de_doi.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Phi Vụ Để Đời - Snatch Up | Money Bag (2018) xoay quanh cuộc săn đuổi dữ dội giữa một kẻ thất nghiệp, một người giao hàng, bọn côn đồ, một kẻ giết người, và một cảnh sát khi tất cả họ cố gắng đặt tay lên một khẩu súng và một túi golf chứa đầy tiền mặt với các mục đích khác nhau.

Comment loading...