/library/uploads/images/20181109_164341_37974rong_dat_ngay_lanh_gia_o_dia_nguc.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Phim Rồng Đất: Ngày Lạnh Giá Ở Địa Ngục: Phần tiếp theo tìm thấy Burt Gummer và con trai Travis tại một trạm nghiên cứu từ xa, nơi họ phải chiến đấu với quái vật Graboids đã được biến thành vũ khí sống.

Comment loading...