/library/uploads/images/20181108_142952_89641tam_gioi_ky_hiep_truyen.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Phim Tam Giới Kỳ Hiệp Truyện Giang vạn An, Lăng Duyệt và Đại Tráng bất ngờ xuyên không vào trò chơi ‘Thần Võ 2’ qua viên đá Huyền Cơ. Bước vào thế giới mới, họ được xem như các ‘Hiệp Khách Tam Giới’ với sứ mệnh đánh bại tộc Cửu Lê, ổn định trật tự Tam Giới. Đồng thời, phải tiềm được bảo vật thượng cổ thì mới có thể quay về.

Comment loading...