/library/uploads/images/thoa_thuan_chet_nguoi_1.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Kyle và Swin sống theo lệnh của một trùm ma túy có trụ sở tại Arkansas tên là Frog, người mà họ chưa bao giờ gặp. Nhưng khi một thỏa thuận đi sai lầm khủng khiếp, hậu quả là chết người.

Online Arkansas

Comment loading...