/library/uploads/images/20181029_110615_37128tran_hon.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Bộ phim Trấn Hồn - Guardian (2018) kể về hành trình truy tìm tứ thánh khí Triệu Vân Lan và Thẩm Ngụy qua nhiều kiếp để miêu tả lại ván cờ giữa nhân gian, quỷ giới, tiên đồ.

Comment loading...