/library/uploads/images/tuong_da_2.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Tương Dạ 2 (tên đầy đủ: Tương Dạ – Quang Minh Chi Chiến) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên có sự góp mặt của Tống Y Nhân (vai Tang Tang), Vương Hạc Đệ (vai Ninh Khuyết). Tương Dạ 2 sẽ tập trung vào quyển 3 và 4 (như diễn biến trong tiểu thuyết gốc) vì phần 1 kết thúc khi Ninh Khuyết đã trả thù cho gia đình xong, chàng lúc này đang dần trưởng thành.

Tương Dạ 2

Comment loading...