/library/uploads/images/20181101_093147_98581vu_an_sao_hoa.jpg
Xem phim

Tóm tắt nội dung

Vụ Án Sao Hỏa - 2036 Origin Unknown (2018) Sau khi nhiệm vụ có người lái đầu tiên đến sao Hỏa kết thúc trong một vụ tai nạn chết người, người đứng đầu nhiệm vụ Mackenzie Mack Wilson (Sackhoff) hỗ trợ một hệ thống trí tuệ nhân tạo, A.R.T.I. để điều tra sự việc.

Comment loading...