Chiến Binh Đặc Chủng 2
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Chiến Binh Đặc Chủng 2 - The Kings of Special Forces 2 2018:
Đặc chủng binh Trình Nghị trong một lần chiến đấu chống lại khủng bố với web đen đã mất đi người chiến hữu của mình là Viên Dã. Để bảo vệ cho sự an toàn của quốc gia, Trần Nghĩ đã trà trộn làm nội ứng trong một quán rượu có liên quan đến trang web đen đó, sau đó phối hợp hành động với công an, thâm nhập vào trung tâm phạm tội.

Comment loading...