Con Đường Máu Lửa
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Con Đường Máu Lửa - Hyena Road 2015:
Ba người lính, ba thế giới, ba cuộc chiến tranh khác nhau - tất cả đứng ở điểm giao nhau của cuộc chiến tranh hiện đại - thế giới tăm tối. Họ sẽ liên kết lại hay chống đối nhau để sống còn

Comment loading...