Hoàng Kim Đạo Sĩ
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Hoàng Kim Đạo Sĩ - Mad Mad Ghost 1992:
Trong phim Hoàng Kim Đạo Sĩ - Mad Mad Ghost (1992) Lâm Chánh Anh trong vai một bảo vệ kiêm thầy pháp, nhận dạy các đệ tử các phương pháp bắt ba, cách trừ tà, câu chuyện xảy ra khi ông chuyển đến một ngôi nhà đầy ma ám .

Comment loading...