Kế Hoạch A
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Mã Long cùng đồng đội trong lực lượng tuần duyên theo đuổi cuộc chiến không cân sức với bọn hải tặc. Họ xây dựng phương án tấn công bí mật mang tên Kế hoạch A. Nhờ sự giúp đỡ của một cảnh sát và một tay cờ bạc bịp, Mã Long giải thoát những con tin người Anh khỏi sào huyệt bọn cướp biển... Preview phim Kế Hoạch A Từ khóa Thành LongProject AProject A 1983Kế Hoạch A

Comment loading...