Người Dơi Ninja
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Phim Người Dơi Ninja Batman cùng những đồng minh và kẻ thù bị đưa từ thành phố Gotham hiện đại trở về thời phong kiến Nhật Bản. Chúc các bjan xem phim vui vẻ !

Comment loading...