Phù Thủy Tập Sự
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Balthazar Blake, thầy phù thủy và học trò của Merlin, phải tìm và đào tạo hậu duệ của Merlin để tiêu diệt Morgana le Fey, phù thủy đen tối nhất của mọi thời đại.

Từ khóa
Comment loading...