Sinh Tồn Trong Câm Lặng
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Thế giới bị những con quái thú ngàn năm xâm chiếm, chúng săn con mồi bằng thính giác cấp tính. Để sinh tồn, gia đình Ally phải giữ im lặng tuyệt đối...

Comment loading...