Tam Quốc Chí: Rồng Tái Sinh
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Bộ phim bắt đầu bằng lời kể của La Bình An (Hồng Kim Bảo) về Triệu Tử Long (Lưu Đức Hoa), một người đồng hương Thường Sơn của ông, vốn nhập ngũ chỉ với hy vọng thiên hạ sớm thái bình để anh có thể lập gia đình sống yên ổn. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và kết nghĩa làm anh em. Mới gia nhập quân đội của Lưu Bị (Nhạc Hoa) được một thời gian ngắn Triệu Tử Long và La Bình An đã lập công đầu khi đánh tan một đội quân Tào Ngụy đông hơn nhiều lần nhờ mưu kế của Gia Cát Lượng (Bộc Tồn Hân).Sau chiến công đầu, La Bình An được giao trọng trách bảo vệ vợ con của Lưu Bị trong thời gian diễn ra trận Trường Bản. Tuy nhiên trên đường rút chạy gặp quân Ngụy đuổi tới gần, La Bình An đã bối rối và để lạc hai vợ cùng A Đẩu, con trai duy nhất của Lưu Bị. Khi về đến nơi trú quân của Lưu Bị tại Phượng Minh Sơn, Trương Phi (Trần Chi Huy) định giết La Bình An nhưng Triệu Tử Long (trong phim chỉ dùng tên tự, không nhắc đến tên thật Triệu Vân của ông) đã ngăn lại và tuyên bố phải bước qua xác mình thì Trương Phi mới được giết La Bình An. Trương Triệu hai người bắt đầu tỉ võ, sau đó cả Quan Vũ (Địch Long) cũng tham gia. Cuối cùng Lưu Bị chứng kiến sự dũng cảm và khả năng của Triệu Tử Long đã đồng ý cho ông một mình một ngựa đi tìm A Đẩu và phu nhân.Tại Đương Dương, Triệu Tử Long tìm thấy A Đẩu còn may mắn sống sót do được Lưu phu nhân che chở. Ông buộc A Đẩu vào sau lưng và xông thẳng vào quân Tào. Cùng lúc đó Tào Tháo (Lưu Tùng Nhân) và cháu gái ông là Tào Anh (Lý Mỹ Kỳ) đứng từ trên cao quan sát trận đánh. Thấy sự dũng cảm của Tử Long, Tào Tháo ra lệnh cho quân Tào chỉ được bắt sống chứ không được giết, vì vậy quân Tào không dùng đến cung tên trong trận này. Tả xung hữu đột giữa vòng vây quân Tào, Triệu Tử Long đánh liều phi ngựa thẳng lên gò quan sát của Tào Tháo và cướp lấy gươm Ỷ Thiên của ông này rồi phi ngựa vọt qua một bờ vực sâu thoát khỏi sự truy đuổi của quân Tào, trước đó con ngựa của Triệu Tử Long dù thương tích cũng gượng dậy và cõng chủ nhân của nó vượt qua trận địa.Lập được nhiều công lớn, Triệu Tử Long được Lưu Bị tin tưởng và giao cho chức Chinh Bắc tướng quân, một trong Ngũ hổ tướng khi ông lên ngôi hoàng đế. Mấy chục năm chinh phạt liên miên sau đó, Ngũ hổ tướng gồm Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung đều lần lượt qua đời, chỉ còn lại duy nhất Triệu Tử Long. Trong lần Bắc phạt thứ nhất (ra Kỳ Sơn lần thứ nhất), Gia Cát Lượng định trao quyền chỉ huy cho Quan Hưng (Ngô Kiến Hào) và Trương Bào nhưng Triệu Tử Long đã xin thừa tướng cho ra trận lần cuối. Ái ngại vì tuổi tác và muốn giữ lại danh tiếng vị tướng <bất khả chiến bại< của Triệu Tử Long, Gia Cát Lượng can ông không nên ra trận, tuy vậy cuối cùng Thục Hán thừa tướng cũng phải đồng ý và trao cho Triệu Tử Long hai cẩm nang để ông dùng khi ra trận.Đến cửa ải nước Thục, quân Thục Hán theo cẩm nang thứ nhất của Khổng Minh chia làm hai hướng, một hướng do Tử Long và Đặng Chi (An Chí Kiệt) cầm quân tiến theo đường hẻm, một hướng do Quan Hưng và Trương Bào tiến theo đường lớn. Ở đường hẻm quân của Tử Long gặp quân đội Ngụy do Hàn Đức cùng 4 con chỉ huy. Tưởng Tử Long đã già, Hàn Đức khinh thường sai con ra đánh nhưng Triệu Tử Long đã một mình giết cả 4 con của viên tướng Ngụy. Quân Ngụy bỏ chạy, Tử Long xua quân đuổi theo và lọt vào cái bẫy giăng sẵn của Tào Anh, lúc này đã lớn và là nữ chỉ huy của quân Tào. Bị bao vây ba mặt, quân Thục buộc phải rút về Phượng Minh Sơn, nơi trước kia Tử Long đã ra mắt ba anh em Lưu Bị. Lúc này Triệu Tử Long mới mở cẩm nang thứ hai của Gia Cát Lượng ra và biết rằng đội quân của ông chỉ đóng vai trò mồi nhử hút quân Ngụy, tạo điều kiện cho đại quân của Quan Hưng - Trương Bào đánh ra Trung Nguyên...

Comment loading...