Thợ Săn Bóng Tối Bikuu
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Thợ Săn Bóng Tối Bikuu - Bikuu: Yami Giri no Chi 2015:
Bikuu tuy bản chất là Ma Giới Tu Sỹ, nhưng lại được các Tu Sĩ coi là Thợ Săn Bóng Tối. Cô có Nhập Tâm Thuật (Nhập Hồn Pháp) để phân biệt ai đã rơi vào bóng tối và trừ khử họ, thông qua nhìn trực diện vào mắt đối phương. Ở movie Spin-off của Garo Makai Retsuden này, Bikuu phát hiện một Ma Giới Tu Sỹ rơi vào bóng tối và hắn cũng có khả năng sử dụng Nhập Hồn Pháp, cô quyết định điều tra và phát hiện ra đằng sau đó là cả một âm mưu còn lớn hơn nữa.

Comment loading...