Trò Chơi Ma Sói
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Trò Chơi Ma Sói - The Werewolf Game 2017:
Trò Chơi Ma Sói là 1 trò chơi người ta sẽ đặt cược sinh mạng vào trò chơi này, họ bị ép vào đường cùng và sẵn sàng vì sự sinh tồn của cá nhân mà phản bội bạn bè người thân.

Comment loading...