Trò Chơi Vương Quyền Phần 7
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Phần 7 …Bảy gia đình quý tộc đấu tranh giành quyền kiểm soát vùng đất huyền thoại Westeros. Những âm mưu chính trị lẫn tình dục đều được sử dụng để đạt được mục đích cuối cùng …

Comment loading...