X-men: Ngày Cũ Của Tương Lai
Xem phim
Tóm tắt nội dung

Trong <X-Men: Days of Future Past<, những siêu dị nhân sẽ phải chung sức đối đầu với một cuộc chiến sinh tử vì sự tồn vong của tất cả sinh linh trên trái đất tại cả hai giai đoạn thời gian. Những nhân vật được yêu thích từ 3 phần trước của <X-Men< sẽ cùng với quá khứ của chính họ trong <X-men: Thế Hệ Thứ Nhất<, tham gia cuộc đấu tranh khốc liệt nhằm thay đổi quá khứ để cứu lấy tương lai.

Comment loading...